Система от линейни уравнения с комплексни коефициенти

Страницата е дело на
студентския клуб на любителите на математиката "Аз-Ижица" към
Бургаския университет "проф. д-р Асен Златаров.

Ръководители на проекта са:
Стела Стоянова, Станчо Павлов и Павел Костадинов.

Тази програма решава система линейни уранения с комплексни коефициенти и такива неизвестни.
Това става чрез "Гаус-Жорданова елиминация".
Манипулациите са в следния ред:
 1. Въвеждат се коефициентите на системата и нейните свободни членове.
  За всеки един от тях са определени две полета - съответно за реалната и имагинерната част. Това трябва да се извърши в горната, дясна част на таблицата.
  Останалата част е фиктивна и се оставя непроменена.
  За улеснение диагоналните елементи са оцветени в синьо а свободните членове - в червено.
 2. Въвежда се и размерността на системата в най-долното поле.
 3. Натиска се бутона за приемане на данните.
 4. Двойно се натиска поле, съдържащо коефициент от системата. С това се определя разрешаващ елемент
  Той трябва да е: В резултат на двойното натискане
 5. Повтаря се процедурата с определяне на новия разрешаващ елемент.
  Той трябва да не се намира в редовете на вече определените разрешаващи елементи.
 6. Тези действия продължават, докато във всеки стълб и ред остане една единствена единица а всички останали елементи са нули.
  Тогава на мястото на свободнитне членове се появяват решенията на системата.
  Те съответстват на единиците в стълбовете.
  Ако е възможно, е добре да се работи по диагонала.

Пожелаваме успех!
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 b
1
2
3
4
5
6
7