Какво трябва да знаем:     Числови характеристики на дискретна случайна величина - математическо очакване и дисперсия
     
Висша математика III част

Случайна величина - средна стойност, дисперсия и ентропия

В началото трябва да се въведе броят на стойностите на случайната величина и последователно да се натиснат копчетата

"Приеми!" и "Създай таблица!"


В първия ред се нанасят стойностите на случайната величина а във втория - съответните им вероятности.
На мястото на вероятностите могат да се поставят произволни неотрицателни числа.
След натискането на копчето - "Нормализирай" те пропорционално се преобразуват така, че сумата им да стане 1.
Можем да пожелаем да нормализираме само определени вероятности а останалите да оставим непроменени.
В такъв случай вторите трябва да се маркират.
Сметалото изчислява средната стойност на X, означена с "E(X), M(X)"
Дисперсията e означена с "D(X)" и стандартното отклонение - с "σ(X)".
Изчислява се и информацията на разпределението в битове.

Това е.
Дано сметалото Ви донесе полза, знание и радост!


Брой на стойностите на сл. величина