Какво трябва да знаем:     Поасоново разпределение Теория на вероятностите
Висша математика III част

Сметало за разпределението на Поасон

Функции и указания за работа

Вероятността за точно  k на брой събития -P_k_Lamda1         Вероятността за точно k на брой събития.
Вероятността за k или по-малко на брой събития -SumP_k_Lamda1         Вероятността за k или по-малко на брой събития.
Вероятността за повече от k събития -_1_SumP_k_Lamda1         Вероятността за повече от k събития.

Дано сметалото Ви донесе полза, знание и радост.
Критиките са желани и очаквани.


Сметало разпределението на Поасон

k λ

Какво ще научим:    
Сметало за комбинаторика и схемата на Бернули
Генератор за случайни числа
Теория на вероятностите
Висша математика III част