Висша математика III част

Теория на вероятностите, статистиката, масовото обслужване и информацията

/На моя племенник Георги Радев посвещавам/

Теория на вероятностите

Математическа статистика

Теория на масовото обслужване

Теория информацията