Какво трябва да знаем:    
Числови характеристики на дискретна случайна величина - математическо очакване и дисперсия  
Биномно разпределение и схема на Бернули           Поасоново разпределение
Теория на вероятностите
Висша математика III част

Генератор за случайни числа

Функции и указания за работа

Сметалото генерира случайна величина с различно дискретно разпределение.
Предстои да добавим генератор за хипергеометричното.
След натискане на копчето "Да хвърляме чоп!" могат да се симулират зададен брой случайни събития и да се изчисли средната им стойност и дисперсията.

Дано сметалото Ви донесе полза, знание и радост.
Критиките са желани и очаквани.


Генератор на случайни числа с даден вид дискретно разпределение


Какво ще научим:    
Сметало за комбинаторика и схемата на Бернули
Теория на вероятностите
Висша математика III част