Работилница
Тест за здраве и дълголетие

В Елементарна математика поставихме програма за начертавене на графиката на произволна функция.
Тя е дело на клуба на любителите на математиката.


Започнахме раздел - смятане пак там. -2.12.2011

Нови статии в научно-популярното списание "Аз - Ижица." - 28.1.2012
Едно неразумно разширение на реалните числа до равнинни - 1-ви март 2012 г. На същото място
Попълних съдържанието на "Елементи на математиката" със съдържания за
Група, Пръстен, Поле и дефиниция за Тяло и Алгебра


Висша математика - I част


Асимптотични означения – O, o, Ω и Θ за безкрайно големи функции
Формула на Стирлинг
Ортогонализация на Грам-Шмид
Приложение на проиэводните Извършени са леки промени


Матрично сметало

Максимумът на една функция с много променливи

Производна на интеграл с параметър

Сметало за действия със степенни редове
Калкулатор за комплексни числа
Система от линейни уравнения с комплексни кооефициенти

Теорема на Болцано-Вайерщрас

Висша математика - II част

Обобщена производна

Теоремата на Гаус-Остроградски –
формулировка и коментари -2.12.2011


Теоремата на Гаус-Остроградски – доказателство - 3.12.2011

Физически смисъл на дивергенцията - 3.12.2011

Висша математика - III част

Комплексни числа Аналитични функции
Фурие анализ
Теория на вероятностите, статистиката, масовото обслужване и информацията - съдържание
Генератор за случайни числа

Висша математика - IV част

Започнах разделите:
Тензорен анализ.
Уравнения на математическата физика.