Кокстерови групи
Кокстерови групи -CoxeterGroups

Харолд Скот Макдоналд Кокстер (9 януари 1907 г. 31 март 2003 г.) - канадски математик от британски произход.

Да си представим безкрайна, симетрична матрица (nij) с елементи естествени числа или символа ∞. Нека по диагонала на (nij) са разположени единици ∞.
Нека S={si} е множество от образуващи, съдържащо заедно със символа s и s-1 .
Определящите отношения се задават с равенствата (sisj)nij = 1 за nij < ∞ .
За горната матрица, например множеството на образуващите елементи е S={ s1 , s2 , s3 , s4} а образуващите отношения са:

s12 = s22 = s32 = s42 = e             (s1s2)2 = e, (s1s3)3 = e, (s2s4)2 = e .

Симетричната група Sn е Кокстерова. ?
Назад
Литература
Математическая энциклопедия КОКСТЕРА ГРУППА http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/2268/