Примери за групи, подгрупи и съседни класове
Примери за групи, подгрупи и съседни класове

Циклични групи Cn и техните подгрупи

Циклични групи Cn и техните подгрупи -Sign_Cn

Група на обратимите елементи спрямо умножението на пръстен - K*

K*

Адитивната групата на рационалните числа от вида
a/pn - p-ичните дроби

a/pn

Симетрична Sn и алтернативна група An

Симетричната група от ред 4 -Sign_Cn

Приведена система от остатъци

Zn*

Mn

Mn

Адитивната група на крайно поле GF(q)

GF(q)

Свободни групи FS

FS

Определящи отношения

a-1bcb-1ca = ε

Група на Клайн V4

Група на Клайн - KleinV4

Диедрална група D3

Диедрална група -SignD3

Кокстерови групи

Кокстерови групи -CoxeterGroups

Матрични групи

GL(n)
O(n) U(n)
SO(n) SU(n)
Sp(2n)