Приведена система от остатъци
Zn*

Добре е да прочетем статията: Сравнения - дефиниция
Zn* е групата от обратимите елементи спрямо умножението на пръстена Zn .
Тези обратими елементи от Zn са взаимно простите с n остатъци.
Например при n=12 те са: 1, 5, 7, 11.
Броят на числата, по-малки от n и взаимно прости с n се нарича функция на Ойлер и се означава с φ(n).
Например φ(12)=4.
7.5=35≡11(mod 12).
5-1=5 защото 5.5=25≡1(mod 12). 7-1=7, защото 7.7=49≡1(mod 12).
Литература
Михаил Михайлович Постников - Теория Галоа
Государственное издательство Физико-математической литературы Москва 1963