Адитивната групата на рационалните числа от вида a/pn - p-ичните дроби
a/pn

Да разгледаме множеството на числата от този вид, където a и n са цели числа и p е просто,
като а е взаимно просто с p.
Множеството Op се състои от целите числа и дробите, със знаменател - степен на p .
Ще означаваме това множество с Op .
Тези числа образуват адитивна група по отношение на събирането. Op е група без усукване.
Нейна подгрупа е например {a/pm / m по-малко от 2 } , състояща се от целите числа и дробите със знаменател p .