Какво трябва да знаем?

Група на Хайзенберг

Групата на Хайзенберг е група, состояща се от квадратни матрици от вида
Група на Хайзенберг
където елементите a, b и c принадлежат на комутативен пръстен с единица. Най-често пръстенът R е: Носи името на Вернер Хайзенберг, който е използвал тази група в квантовата механика. Групата на Хайзенберг се обощава при произволна размерност.
Группа на Хайзенберг Hn+2, n≥ 1 се състои от квадратни матрици от ред n+2:
Обобщена група на Хайзенберг
където En е единична матрица от ред n и a=(a1, a2, ..., an ) е вектор-ред а b=(b1, b2, ..., bn ) е вектор-стълб, елементите принадлежат на комутативен пръстен с единица.
Какво ще научим?