Изпъкналост - определение

Какво трябва да знаем:
Векторни пространства
Изследване на функцииМножеството M0 от точки в равнината се нарича изпъкнало, ако от това, че две точки принадлежат на M0 следва,
че отсечката с крища тези две точки се съдържа в M0 .

Изпъкнало множество Вдлъбнато множество

Изпъкналостта на гладка, равнинна фигура може да се дефинира и чрез едно свойство на допирателните.
  1. Избира се посока на обхождане на фигурата.
  2. Фигурата е изпъкнала ако тя се намира от една и съща страна (лява или дясна) спряма произволна своя допирателна.


Изпъкналост чрез допирателна