Приложение на производните за изследване на функции

Михаил Господинов, Невен Дончев, Стоян Офилов