Курсова работа № 1


  1. Намерете алгебричната форма на комплексното число Cmpl1.GIF.
  2.     М1.GIF

  3.  Sys1.GIF

  4.   Дадени са векторите a(1,2,-1) , b(0,-1,-3) и c(1,1,1) намерете [(2a+b-c)xb].c

  5.   Дадена е права a: y=2x-1 и точка С (1; -1). Намерете координатите на точка С', симетрична на точка C спрямо правата a.

  6. Дадени са три точки в пространството A(-1,2,0) B(1,1,1) и C(0,0,1). Намерете уравнението на равнината, определена от тях: α= (ABC).