Курсова работа № 10


  1. Намерете алгебричната форма на комплексното число Cmpl7.GIF.
  2.     М10.GIF

  3.  Sys10.GIF

  4.   Дадени са векторите a(3,-1,-1) b(2,-1,-1) c(3,-3,2) намерете [(b+a-c)xb].c

  5.   Намерете уравнението на права, минаваща през точка B (2;-3).
    а) успоредна на правата, свързваща точките M1 (-4;0) и M2 (2;2)
    б) перпендикулярна на правата a: x-y=0.

  6. Намерете уравнението на равнината α, минаваща през точка А(-2,3,1) и успоредна на оста 0у. .