Курсова работа № 12


  1. Намерете алгебричната форма на комплексното число Cmpl5.GIF.
  2.     М12.GIF

  3.  Sys12.GIF

  4.   Дадени са векторите a(-3,-1,-1 b(3,-1,2) c(2,-3,1) намерете [(c+b-2a)xb].c

  5.   Намерете уравнението на права b, минаваща през точка B (-2;0) и успоредна на правата а с уравнение a: x+y=0.

  6. Дадени са три точки в пространството A(-1,2,0) B(1,1,1) и C(0,0,1). Намерете уравнението на равнината, определена от тях: α= (ABC).