Курсова работа № 2


  1. Намерете алгебричната форма на комплексното число Cmpl2.GIF.

  2. М2.GIF
  3.  Sys2.GIF

  4.   Дадени са векторите a(2,1,-1) b(0,-1,-3) c(2,2,1) намерете [(a+b-c)xb].c

  5.   Даден е триъгълникът ABC с координати на върховете A (1;2), B ( 3;4), C ( -1;1). Намерете уравненията на медианата AM и височината AH.

  6. Намерете прободната точка на правата .. и равнината .. , зададени с уравненията: Ag2.GIF