Курсова работа № 3


  1. Намерете алгебричната форма на комплексното число Cmpl3.GIF.

  2.     М3.GIF

  3.  Sys3.GIF

  4.   Дадени са векторите a(2,2,1 ) b(1,2,4 ) c(3,-1,-1) намерете [(2a+2b-c)xb].c

  5.   Даден е триъгълник ABC с координати на върховете А (1;1), B (3;3), C (0;4). Намерете уравненията на медианата и височината през върха C.

  6.   Намерете каноничното уравнение на правата АВ. Кординатите на двете точки са: A(1,0,-2) B(2,-1,0).