Курсова работа № 4


  1. Намерете алгебричната форма на комплексното число Cmpl4.GIF.
  2.     М4.GIF

  3.    Sys4.GIF

  4.   Дадени са векторите a(1,-1,-1) b(3,-2,4) c(-3,-2,1) намерете [(a-b+2c)xb]*c

  5.   Намарете уравнението на симетралата s на отсечката AB, като координатите на A и B са: A (1;1) и B (-3;5).

  6. 4. Намерете каноничното уравнение на права а, минаваща през точка А(1,2,-1) и перпендикулярна на равнината α: x+y-z-4=0.