Курсова работа № 5


  1. Намерете алгебричната форма на комплексното число Cmpl5.GIF.
  2.     М5.GIF

  3.  Sys5.GIF

  4.   Дадени са векторите a(-1,-2,-3) b(1,2,-3) c(2,4,1) намерете [(a+2b-2c)xb].c

  5.   . Намерете координатите на точка X от абцисната ос, отстояща на равни разстояния от точките A (1;1) и B (-3;4).

  6. 5. Намерете обема на тетраедъра АВСD. Кординатите на четирите точки са :
    А(0,0,-1) В(1,0,1) С(-1,0,0) и D(1,1,1)