Курсова работа № 6


  1. Намерете алгебричната форма на комплексното число Cmpl6.GIF.
  2.     М6.GIF

  3.  Sys6.GIF

  4.   Дадени са векторите a(-1,-2,-3) b(1,2,-3) c(2,4,1) намерете [(a+2b-2c)xb].c

  5.   Даден е триъгълник ABC, като A (1;-2), B (3;4) и C (1;2). Намерете уравнението на медианата през точка A (AM), височината през точка C (CH) и координатите на тяхната пресечна точка S: AM x CH.

  6. Намерете уравнението на равнината α минаваща през правата Ag4.GIF и точката А(1,2,1)