Курсова работа № 7


  1. Намерете алгебричната форма на комплексното число Cmpl7.GIF.
  2.    М7.GIF

  3.  Sys7.GIF

  4.   Дадени са векторите a(1,-2,4) b(1,-2,-3) c(2,3,-1) намерете [(b-a-3c)xb].c

  5.   Даден е четириъгълникът ABCD с координати А (-1;1), B (2;2), C (4;-3) и D (-8;-7). Намерете координатите на пресечната точка на диагоналите.

  6. Намерете обема на тетраедъра АВСD. Кординатите на четирите точки са :
    А(0,0,-1) В(1,0,1) С(-1,0,0) и D(1,1,1)