Курсова работа № 8


  1. Намерете алгебричната форма на комплексното число Cmpl4.GIF.
  2.     М8.GIF

  3.  Sys8.GIF

  4.   Дадени са векторите a(-2,-1,2) b(-2,3,1) c(3,1,-1) намерете [(b+a-2c)xb].c

  5.   Дадени са точките A (1;1), B (2;3) и C (-4;5), намерете такава точка D върху абцисната ос, че ABCD да бъде трапец.

  6. Намерете уравнението на равнината α минаваща през права AG8.GIF и точка А(0,3,1).