Курсова работа № 9


  1. Намерете алгебричната форма на комплексното число Cmpl2.GIF.
  2.     М9.GIF

  3.  Sys9.GIF

  4.   Дадени са векторите a(-3,3,-3) b(-1,2,-1) c(3,-2,1) намерете [(b+a-c)xb].b

  5.    Намерете отрезовото уравнение на права, перпендикулярна на AB и минаваща през точка C. Координатите на A, B и C са: A (1;-1), B (2;-3) и C (2;8).

  6. Намерете уравнение на равнината α, минаваща през точка А(-2,3,1) и успоредна на равнината 0xy.