Курсова работа №1


 1. Дефинирайте функцията и напишете основните и свойства   FlFunc1.GIF
 2. Намерете границата     Lim1.GIF
 3. Намерете производната на
  а)   DerivateSmpl1.GIF
  б)   DerivateComplex1.GIF
 4. Изследвайте функцията и начертайте нейната графика    FlFunc1.GIF
 5. Пресметнете интегралите
  а)   IntAndef1.GIF
  б)   INdirect1.GIF
  в)   IntByParts1.GIF