Курсова работа №10


 1. Дефинирайте функцията и напишете основните и свойства    FlFunc3
 2. Намерете границата     Lim3
 3. Намерете производната на
  а)   DerivateSmpl3
  б)   DerivateComplex10
 4. Изследвайте функцията и начертайте нейната графика    Funct3.GIF
 5. Пресметнете интегралите
  а)   IntAndef4.GIF
  б)   INdirect10.GIF
  в)   IntByParts2.GIF