Курсова работа №11


 1. Дефинирайте функцията и напишете основните и свойства     FlFunc4
 2. Намерете границата     Lim4
 3. Намерете производната на
  а)    DerivateSmpl4
  б)    DerivateComplex11
 4. Изследвайте функцията и начертайте нейната графика   
 5. Пресметнете интегралите
  а)    IntAndef 3
  б)    INdirect11
  в)    IntByParts3