Курсова работа №4


 1. Дефинирайте функцията и напишете основните и свойства FlFunc4.GIF
 2. Намерете границата     Lim4.GIF
 3. Намерете производната на
  а)DerivateSmpl4.GIF
  б)DerivateComplex4
 4. Изследвайте функцията и начертайте нейната графика    FlFunc4.GIF
 5. Пресметнете интегралите
  а) IntAndef4.GIF
  б)INdirect4.GIF
  в)IntByParts4.GIF