Курсова работа №7


 1. Дефинирайте функцията и напишете основните и свойства    
 2. Намерете границата:    
 3. Намерете производната на:    
  а):    
  б):    
 4. Изследвайте функцията и начертайте нейната графика   
 5. Пресметнете интегралите
  а)    
  б)    
  в)