Курсова работа №8


 1. Дефинирайте функцията и напишете основните и свойства
 2. Намерете границата    
 3. Намерете производната на
  а)
  б)
 4. Изследвайте функцията и начертайте нейната графика   
 5. Пресметнете интегралите
  а)
  б)
  в)