Първа изпитна задача от предварителния тест

1.Съкратете дробта:      Степен St_1
2. Степен St_2
3.Съкратете дробта: Степен St_3
4.Съкратете дробта: Степен St_4
5.Съкратете дробта: Степен St_5

6.Съкратете дробта: Степен St_6

7.Съкратете дробта: Степен St_7

8.Съкратете дробта: Степен St_8
9.Съкратете дробта: Степен St_9
10.Съкратете дробта: Степен St_10

11.Съкратете дробта: Степен St_11

12.Вярно ли е, че: Степен St_12
13.Рационализирайте дробта: Степен St_13
14.Рационализирайте дробта: Степен St_14

15.Вярно ли е, че: Степен St_15

16.Вярно ли е, че: Степен St_16

17.Вярно ли е, че: Степен St_17

18.Вярно ли е, че: Степен St_18

19.Вярно ли е, че: Степен St_19

20.Решете уравнението: Степен St_20

21.Решете уравнението: Степен St_21

22.Решете уравнението: Степен St_22

23.Решете уравнението: Степен St_23

24.Решете уравнението: Степен St_24