Втора изпитна задача от предварителния тест

1 .Вярно ли е че Корен Root_1
2.Рационализирайте дробта: Рационализиране  Rationalize1
3.Рационализирайте дробта: Рационализиране  Rationalize2

4.Вярно ли е, че: Логаритьм ln_1

5.Вярно ли е, че: Логаритьм ln_2

6.Вярно ли е, че: Логаритьм ln_3

7.Вярно ли е, че: Тригонометрия trigonometry_1

8.Вярно ли е, че: Тригонометрия trigonometry_2

9.Решете уравнението: Квадратни уравнения Sqr_equations_1

10.Решете уравнението: Квадратни уравнения Sqr_equations_2

11.Решете уравнението: Логаритьм ln_4

12.Решете уравнението: Квадратни уравнения Sqr_equations_3

13.Решете уравнението: Квадратни уравнения Sqr_equations_4

14.Решете квадратното уравнение: Квадратни уравнения Sqr_equations_5