Втора изпитна задача от предварителния тест

1.Решете квадратното уравнение: квадратно уравнение Sqr_eq1

2.Напишете дефиницията на sinx

3.Напишете дефиницията на lnx

4.Напишете дефиницията на lgx

5.Напишете дефиницията на cosx

6.Напишете дефиницията на arcsinx

7.Напишете дефиницията на arctgx

8.Напишете дефиницията на tgx

9.Напишете свойствата на степените и корените ; логаритмите ; тригонометричните фунции , които знаете.

10.Дефиниция на lnx и графика на Графика graph_lnx1

11.Дефиниция на lnx и графика на Графика graph_lnx2

12.Дефиниция на lnx и графика Графика graph_lnx3

13.Дефиниция на и графика: Графика graph_y1

14.Дефиниция на и графика: Графика graph_y2

15.Дефиниция и графика: Графика graph_y3

16.Дефиниция и графика: Графика graph_lnxy4

17. Реши --Реши solve1

18.Начертайте графиката на функцията: Графика функция func_graph1

19.Начертайте графиката на функцията: Графика функция func_graph2

20.Начертайте графиката на функцията: Графика функция func_graph3

21.Начертайте графиката на функцията: Графика функция func_graph4

22.Начертайте графиката на функцията: Графика функция func_graph5

23.Начертайте графиката на функцията: Графика функция func_graph6

24.Начертайте графиката на функцията: Графика функция func_graph7