Analitics3D

1. Намери уравнението на правата
Аналитична геометрия anal_1

2.
Аналитична геометрия anal_2

3.
Аналитична геометрия anal_3

4.
Аналитична геометрия anal_4

5.
Аналитична геометрия anal_5

6.
Аналитична геометрия anal_6