Задачи по аналититична геометрия в равнината

Какво трябва да знаем: 1. Даден е триъгълник ABC с координати на върховете A(1,2) , B(-1,3) , C(4,4).
Намерете уравнението на правата g , минаваща през върха C , успоредна на страната AB и уравнението на правата h, минаваща през върха C , перпендикулярна на страната AB.
Аналитична геометрия anal_1
2. Даден е триъгълник ABC с координати на върховете A(0,-1) , B(1,0) , C(2,2).
Намерете уравнението на правата g , минаваща през върха C , успоредна на страната AB и уравнението на правата h, минаваща през върха C , перпендикулярна на страната AB.
Аналитична геометрия anal_2
3. Даден е триъгълник ABC с координати на върховете A(1, 2) , B(-1, 3) , C(1, 4).
Намерете уравнението на правата g , минаваща през върха C , успоредна на страната AB и уравнението на медианата през върха A. Аналитична геометрия anal_3
4. Даден е триъгълник ABC с координати на върховете A(1, 3) , B(-2, 1) , C(2, 3).
Намерете уравнението на правата g , минаваща през върха C , успоредна на страната AB и уравнението на медианата през върха A.
Аналитична геометрия anal_4
5. Даден е триъгълник ABC с координати на върховете A(-1, 2) , B(1,3) , C(1,2).
Намерете уравнението на правата g , минаваща през върха C , успоредна на страната AB и уравнението на правата h, минаваща през върха C , перпендикулярна на страната AB.
Аналитична геометрия anal_5
6. Даден е триъгълник ABC с координати на върховете A(2, 3) , B(1,2) , C(-1,2).
Намерете уравнението на правата g , минаваща през върха C , успоредна на страната AB и уравнението на правата h, минаваща през върха C , перпендикулярна на страната AB.
Аналитична геометрия anal_6