Analitics3D

1. Напишете уравнение на равнина перпендикулярна на оста Ox
и минаваща през точка P(7,-4,3)

2. Напишете уравнение на равнина перпендикулярна на оста Оy
и манаваща през точка Q(1,2,-6)

3. Напишете уравнение на равнина перпендикулярна на оста Оz
и минаваща през точка R(-5,8,9)

4. Напишете уравнение на равнина успоредна на оста Оx
и минаваща през точките P(3,-5,6) и Q(2,1,1)

5. Напишете уравнение на равнина успоредна на оста Оy
и минаваща през точките R(1,-2,1) и S(2,3,-1)

6. Напишете уравнение на равнина успоредна на оста Оz
и минава през точките K(3,1,-1) и N(1,-1,2)

7. В пространството са дадени 3 точки : Точки в пространството points_in_space1
Намерете COS на ъгълa при върха B.8.
Намери височината find_height_h

9.
Намери координатите find_coordinates_A