Анализ на функции

1.Намерете интервалите на монотонност на функцията: Интервал функция find_interval1

2.Намерете интервалите на монотонност на функцията: Интервал функция find_interval2

3.Намерете интервалите на монотонност на функцията: Интервал функция find_interval3

4.Намерете интервалите на монотонност на функцията: Интервал функция find_interval4

5.Намерете интервалите на монотонност на функцията: Интервал функция find_interval5

6.Намерете интервалите на монотонност на функцията: Интервал функция find_interval6

7.Намерете екстремумите на функцията: Екстремум функция find_extr1

8.Намерете екстремумите на функцията: Екстремум функция find_extr2

9.Намерете екстремумите на функцията: Екстремум функция find_extr3

10.Намерете екстремумите на функцията: Екстремум функция find_extr4

11.Намерете екстремумите на функцията: Екстремум функция find_extr5

12.Намерете екстремумите на функцията: Екстремум функция find_extr6

13.Намерете екстремумите на функцията: Екстремум функция find_extr7

14.Намерете интервалите на изпъкналост и инфлексните точки на функцията: Интервали изпъкналост инфлексни точки interval_inflex_points1

15.Намерете интервалите на изпъкналост и инфлексните точки на функцията: Интервали изпъкналост инфлексни точки interval_inflex_points2

16.Намерете интервалите на изпъкналост и инфлексните точки на функцията: Интервали изпъкналост инфлексни точки interval_inflex_points3

17.Намерете интервалите на изпъкналост и инфлексните точки на функцията: Интервали изпъкналост инфлексни точки interval_inflex_points4

18.Начертайте графиката на функцията: Графика функция function_graph1

19.Начертайте графиката на функцията: Графика функция function_graph2

20.Начертайте графиката на функцията: Графика функция function_graph3