Матрици

1. Намери matrix1


2. Намери matrix2


3. Намери matrix3


4. Намери matrix4


5. Намери matrix5


6. Намери matrix6


7. Намери matrix7

8.Да се пресметне: Пресметни solve_matrix8

9.Да се пресметне: Пресметни solve_matrix9

10.Да се пресметне: Пресметни solve_matrix10