Системи

1.Реши системата чрез метода на Гаус: Реши система solve_system1

2. Реши системата чрез метода на Гаус: Реши система solve_system2

3. Реши системата чрез метода на Гаус: Реши система solve_system3

4. Реши системата чрез метода на Гаус: Реши система solve_system4

5. Реши системата чрез метода на Гаус: Реши система solve_system5

6. Реши системата чрез метода на Гаус: Реши система solve_system6

7. Реши системата чрез метода на Гаус: Реши система solve_system7

8. Реши системата чрез метода на Гаус: Реши система solve_system8

9. Реши системата чрез метода на Гаус: Реши система solve_system9

10. Реши системата чрез метода на Гаус: Реши система solve_system10

11. Реши системата чрез метода на Гаус: Реши система solve_system11

12. Реши системата чрез метода на Гаус: Реши система solve_system1

13. Реши системата чрез метода на Гаус: Реши система solve_system13

14. Реши системата чрез метода на Гаус: Реши система solve_system14

15. Реши системата чрез метода на Гаус: Реши система solve_system15

16. Реши системата чрез метода на Гаус: Реши система solve_system16