Комплексни числа

Системи линейни уравнения

Матрици

Вектори

Аналитична геометрия в равнината

Аналитична геометрия в пространството


Конспект по висша математика

  1. Комплексни числа: Алгебрична, тригонометрична експоненциална форма Геометрично и експоненциално представяне
  2. Вектори:
  3. Матрици – Събиране на матрици и умножение на матрици и с число
  4. Детерминанти:
  5. Системи линейни уравнения
  6. Уравнение на права в равнината
  7. Криви от 2-ра степен. Извод на каноничното уравнение на елипса
  8. Уравнение на равнина в пространството
  9. Уравнение на права в пространството