Знанията по полов път не се предават.
Какво трябва да знаем:     Теоремата на Гаус-Остроградски - формулировка и коментари  
Елементарна площ   Интеграл по повърнина от втори род (по координати) –пояснения      
Набла операции   Оператор на Лаплас
Висша математика II част
Висша математика III част
Уравнения на математическата физика

Формули на Грин ( Дж. Грин 1793-1841 )

Тази страница е заимствана от книгата на проф.Тодор Генчев Частни диференциални уравнения Издателство "Наука и Изкуство" 1976г.

Да приложим теоремата на Гаус-Остроградски
Формула на Гаус-Остроградски -Gaus1 , където
Означения във формулата на Гаус-Остроградски -Expl1
за функциите Полагането -Subs1
Подинтегралният израз отляво придобива вида Подинтегралния израз отляво  -UnderInt1 където Δ е операторът на Лаплас а ∇ е набла операторът на Хамилтон.
Изразът отдясно е Подинтегралния израз  отдясно  -UnderInt2 , където
n е единичния нормален вектор на повърхнината а dS е нейната елементарна площ .
Така получаваме формулата Несиметрична формула на Грин -UnSymGreen1 ,
която се нарича несиметрична формула на Грин.
Използвайки по-пълноценно набла оператора , можем да й придадем формата: Несиметрична формула на Грин –UnSymGreen2
Разменяйки местата на u и v получаваме Несиметрична формула на Грин –UnSymGreen3
Изваждайки почленно получаваме симетричната формула на Грийн. Симетрична формула на Грин -SymGreen1
Портретът та Джордж Грин може да се види тук .

Какво ще научим:       
Представяне на стойностите на функция чрез потенциалите       Свойства на хармоничните функции