По страницата се работи!

Определяне на рисковите фактори за здравето и тяхното действие във времето

Анелия Павлова         Станчо Павлов

Тестът е за лица над 30 години.

Оценяват се рисковете за здравето, причинени от различни фактори.
В резултат от попълването на текта се получават вероятностити за фатален изход през следващите 10 години.
Получава се и вероятността за преживяване на този период.
Предложени са и автоматични попълвания на отговорите по различини показатели.

Дано тестът ви донесе здраве, радост и полза.
Критиките са желани и очаквани.