Научно списание "Веди-Глагол" - Редакционен колектив

Главен редактор проф. дтн Николай Петров

Химия

доц. д-р Атанас Дим. Дакашев Аналитична химия, Спектрален анализ, поточно-инжекционен анализ "adkashev@btu.bg"
доц. д-р Денчо Ст. Станев Аналитична химия, Химия на околната среда "stanev.dencho@abv.bg"
гл. ас. д-р Красимира Анг. Станчева Аналитична химия, Спектрални методи, Тежки Метали, Диализа, Нанотехнологии "krasimiraangelova@abv.bg"

Автоматизация

гл. ас. д-р Неделчо Митев Неделчев Автматизация, Моделиране, Идентификация, Химична кинетика "nnedelchev@btu.bg"