Какво трябва да знаем:        
Преход от един базис към друг - матрица на прехода
Якобиан - преход от едни координати към други в равнината
Към:
Векторен анализ
Тензорен анализ

Стари и нови координати

Нека ( x 1 , x 2 , x 3 ,..., x n ) са старите, координати а ( y 1 , y 2 , y 3 ,..., y n ) са новите .
Преходът от старите, контравариантни координати към новите такива се осъществява със системата от равенствата:

Преходът Sys1

Със старите координати се свързва стар базис - Стар, ковариантен базис KoBas
а с новите – нов - Нов, ковариантен базис T_BasKoNew1
Матрицата на прехода от стария към новия базис е якобианът:

Якобиан Jacobian1


Какво ще научим:       Тензорите