Какво трябва да знаем:         Умножаване на матрици
Ковариантен и контравариантен базис         Матрицата
Към:
Векторен анализ
Тензорен анализ

Символ на Кронекер


Връзката между ковариантния и контравариантния базис се определя от равенството
Нека вектор-редовете на матрицата A са координатите на векторите от ковариантния базис Ei = ( ri ) спрямо
ортонормиран базис
а редовете на матрицата B са координатите на векторите от контравариантния базис E i = ( r i ) спрямо същия базис E.
Тогава: , където I е единичната матрица.
Разбира се можем да предпочетем и този запис:

Портретът е заимстван от http://en.wikipedia.org/wiki/Leopold_Kronecker

Леополд Кронекер
(1823 –1891)
Немски математик и логик
Кзал е „Бог направи целите числа. Всичко останало е дело на човека”Какво ще научим:
Сумационни означения на Айнщайн