Какво трябва да знаем:         Знак за сумиране Σ
Символ на Кронекер         Матрицата
Към:
Векторен анализ
Тензорен анализ

Сумационни означения на Айнщайн ( правило за контракцията)


Ако един и същ индекс стои отгоре и отдолу при множителите от едно произведение, това означава сумиране по него.
Този индекс се нарича сумационен.
При символа на Кронекер участват два индекса.
Ако единият от тях е сумационен в някакъв израз, той се замества в израза с другия индекс от символа на Кронекер
а самият символ изчезва.

Това правило ще наричаме „делта заместване”.          dim(V)=3                Какво ще научим:
Символ на Леви-Чивита