Какво трябва да знаем:
Скаларно произведение на две векторни произведения
Представяне на вектор като линейна комбинация на три произволни,
некомпланарни вектори

Съдържание на висша математика I част
Векторен анализ

Произведение на две смесени произведения

Двойното на тройно,
става тройно двойно.

Написал - Неизвестен

Във формулата
Formula 1
да заменим вектора x с x x y ( x := [xy] )

Получаваме:
Formula 2

Използвайки дефиницията и свойствата на смесеното произведение, преобразуваме този израз във вида:

Formula 3

Във всяка от скобите прилагаме формулата:
Formula 3_1

Да разпишем нещата:
Formula 4

Да умножим двете страни на това това равенство скаларно по вектора z .

Получаваме равенството:
Formula 5

Отляво прилагаме дефиницията на смесеното произведение, а отдясно - свойството на детерминантата за развитието й по третия ред,
за да получим следната красива формула:

Formula 6


Какво ще научим:
Формула на Гибс - спрегнат базис