Какво трябва да знаем:       Преминаване от декартови в полярни координати при двойните интеграли - пояснения      
Уравнение на окръжност в декартови и полярни координати       Формули на Уолис       Уравнения на повърхнини
Висша математика II част
Векторен анализ

Преминаване от декартови в полярни координати при двойните интеграли - задачи

Задача 1 Task1         Област на интегриране  Task1_1

Триизмерен чертеж Sol1_0
Преминаваме в полярни координати и получаваме:
Интегралът в полярни координати Sol1_1         Област на интегриране при новите променливи Sol1_1_1
Новата област е правоъгълна. Повторен интеграл Sol1_2
Задачата може да се приеме и като шега, защото за решаването не са нужни знания по висша математика а е необходимо само да се ориентираме в обстановката.
И да знаем формулите за обем на цилиндър и конус, които се изучават в пети клас.

Втора задача Task2         Област на интегриране Task2_1

Областта на интегриране представлява кръг с радиус a и център точката (a,0). Уравнение на окръжност Sol2_1
Триизмерен чертеж Sol2_1_1
Да преминем в полярни координати.         Окръжноста в полярни координати Sol2_2
Основата на тялото Sol2_3

Интегралът в полярни координати Sol2_4
Повторен интеграл Sol2_5
Поради четността на подинтегралната функция удвояваме интеграла но намаляваме наполовина границите на интегриране.
Използваме и формулата на Уолис.
Интеграл от четна функция Sol2_6

Трета задача Task3         Област на интегриране Task3_1

Графиката на повърхността z = y 2 е цилиндричен параболоид.
От вида на подинтегралната област разбираме, че е удачно да преминем в полярни координати.
Триизмерен чертеж Sol3_1
Областта на интегриране в полярни координати Sol3_2
Интегралът в полярни координати Sol3_3         Областта на интегриране в полярни координати Sol3_4
Понеже D' е правоъгълна област:         Интегриране в правоъгълна област Sol3_5
Използваме формулите на Уолис:
Отговорът! Sol3_6


Какво ще научим:         Тройни интеграли - задачи         Интеграли по повърхнина от първи род - задачи