Какво трябва да знаем:           Интеграл по повърхнина от втори род (по координати) –пояснения
Тройни интеграли           Теоремата на Гаус-Остроградски – формулировка и коментари
Векторен анализ
Висша математика II част

Теоремата на Гаус-Остроградски - доказателство

Добрият готвач никога не забравя,
че тенжерата се явява долен капак на капака.

Чертеж -Drow
Във формулата на Гаус-Остроградски
Теорема на Гаус-Остроградски -ThG_O
интегралите отляво и отдясно се разделят на 3 интеграла. Ще докажем, че те са съответно равни.
Например Третият интеграл -ThirdPart1
Обикновен, двоен интеграл -ThirdPart2
Последният интеграл е равен интегралът по повърхнината S1 ∪ S2 = ∂ D.       Так че       Интеграл по повърхнина от втори род -ThirdPart3
Какво ще научим:      
Теоремата на Гаус-Остроградски – приложения в задачи