Какво трябва да знаем:
Транспортна задача - постановка и начален план
Транспортна задача - критерий за оптималност
Транспортна задача - цикли

Съдържание на висша математика I част
Съдържание на висша математика III част

Подобряване на опорния план


За решаване на дадена транспортна задача трябва да работите по следния план:

 1. Да не се плашите.

 2. Да попълните началния план по метода на "минималния елемент".
  Обикновено се указва това да се направи по метода на "северозаподния ъгъл", но Вие не ги слушайте, защото не ви мислят доброто.

 3. Да проверите дали планът е изроден.
  Ако е така лошо, но си припомнете точка 1.
  Една от празните клетки се запълва с 0 и се счита за пълна.
  Добре е тя да бъде с най-малките транспортни разходи от тези на празните клетки.

 4. После трябва да изчислите потенциалите.

 5. Да определите оценките за празните клетки.
  Ако всички са отрицателни или нула, то планът е оптимален.
  Изчислявате транспортните разходи и приключвате.
  Ако има положителни оценки намирате клетката с максималната положителна оценка.

 6. Да образувате цикъл, започвайки от тази празна клетка, с върхове пълни клетки.
  Ако планът е изроден, поставете 0 в една празна клетка и я считайте за пълна.
  В цикъла тази клетка трябва да е "плюсова".
  Най добре е да я изберете така:


  От "минусовите"клетки определяте най - малкия превоз.

 7. Прибавяте го към "плюсовите" и го изваждате от "минусовите" клетки от цикъла.
  Останалите клетки не се променят.
  Това се извършва в нова таблица.
  Преминавате към точка 3.


Успех!
Ето ги и примерите:

Задача 1


Задача 2Какво ще научим:         Подробно решена транспортна задача от отворен тип         Погледнете и тези решени задачи


Коментари