Какво трябва да знаем:
Средно аритметично, средно геометрично и неравенство между тях
Средно хармонично
Зависимости в правоъгълния триъгълник
Към:
Математиката в училище

Средно квадратично


Средно квадратично на две неотрицателни числа числа a и b се нарича числото Средно квадратично Frm1
Ще го означаваме с М квадр .
Средното квадратично е по-голямо от средното аритметично. Защо?

Повдигаме двете страни на квадрат и се освобождаваме от знаменателите.
Frm2
Разкриваме скобите и получаваме очевидно неравенство.
Frm3

Така че са изпълнени неравенствата:

Неравенства между известнити средни Frm4

Намирането на средното квадратично може да бъде извършено чрез следното геометрично построение:
На права избираме точка H и от двете й страни нанасяме нанасяме отсечки с дължина a и b.
Построяваме полуокръжност с диаметър AB.
Издигаме от точка H перпендикуляр да пресичането му с полуокръжността в точка C.
От средата на диаметъра – точка M също издигаме перпендикуляр до пресичането му с полуокръжността в точка K.
Тогава дължината на отсечката HK е средно квадратично на a и b.
HK е средно квадратично Draw1

Вярно ли е неравенството: Неравенство Frm5 ?
Да пробваме неравенството при (a, b) = (1, 2).
Числен пример  Frm6Tr

Питанката означава един от знаците за неравенство, но неизвестно кой.
Frm7Tr

Повдигаме двете страни на четвърта степен, за да се освободим от радикалите.
 25 < 34 Frm8

Така придобиваме увереност, че правилният знак е по-малко.

Но как да докажем неравенството? Неравенство. Вярно ли е ? Frm9 в общия случай?

Повдигаме на четвърта степен двете страни.
Frm10Tr

Извършваме действията.
Разкриване на скоби Frm11

Освобождаваме се от знаменателите като умножим двете страни по 4.
Frm12

После?
Прехвърляме всички членове от лявата страна в дясната и се възползваме от формулата:
Формула за съкратено умножение
Frm15


и получаваме:
Frm16Какво ще научим:
Обща дефиниция на средно – средно функционално